Dodaj ofertę za darmo

Szukaj firmy


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Informacje ogólne

Jesteśmy firmą świadczącą usługi doradzcze dla klientów biznesowych w pięciu podstawowych obszarach:

I. Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w temacie ochrony środowiska, w tym:

1. opracowań związanych z dopuszczeniem przedsięwzięcia do realizacji,
- raport oddziaływania przedsiewziecia na środowisko,
- wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. opracowań związanych z dopuszczeniem instalacji i urządzeń do eksploatacji oraz do prowadzenia określonej formy działalności:
· wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
· wniosków o wydanie decyzji wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne,
· wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
· programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi z wnioskami o ich zatwierdzenie,
· wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie określonej formy działalności w zakresie gospodarowania odpadami (odbieranie, zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie);
3. opracowań oraz dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z eksploatacji instalacji i urządzeń oraz prowadzeniem określonej formy działalności:
· dokumentacji ewidencyjnej wymaganej obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska,
· sprawozdań wymaganych obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska,
· dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. Opłaty środowiskowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej),
· dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty produktowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej);

II. Wdrożenia, doskonalenie oraz utrzymanie Systemów Zarządzania Przedsiębiorstw wg następujących norm:
· ISO 9001:2008,
· ISO 14001:2009,
· OHSAS/PN – N 18001:2000,
· ISO 17025,
· ISO 27001,
· ISO/TS 16949,
· Systemy Zintegrowane.

III. Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych:
· zgłoszenia zbiorów danych do GIODO,
· opracowanie wymaganej dokumentacji, np. Polityki Bezpieczeństwa Danych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,

IV. Outsourcing działu kadr – kompleksowa obsługa,

V. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń obejmujących tematykę:
· Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem,
· Ochrona Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców oraz wprowadzanych zmian,
· Szkolenia specjalistyczne BHP oraz Medyczne,
· Biznesowe.

Dlaczego my?

Dokładamy wszelkich starań aby byli Państwo zadowoleni ze współpracy z naszą firmą, dlatego zatrudniamy wyłącznie sprawdzonych:

· trenerów posiadających doświadczenie w auditowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania,
· trenerów posiadających stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
· konsultantów posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
- współpracujemy miedzy innymi z: TUV NORD POLSKA,
- wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001 w zakresie usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.