Szukaj ofertOferta sprzedaży

Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi

Cena netto: nie podano


Opis oferty

Oferujemy przygotowanie Programu Gospodarko odpadami niebezpiecznymi wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi (PGON) jest jednym z podstawowych dokumentów, które należy złożyć do Starostwa, na terenie którego wytwarzane są odpady niebezpieczne. Do jego składania zobligowane są wszystkie podmioty które wytwarzają powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie.
Podobnie jak w przypadku informacji o wytwarzanych odpadach brak złożenia PGON do właściwego Starostwa zagrożone jest karą 5.000 zł. – wysokość kary została zwiększona w nowelizacji ustawy O odpadach, która weszła w życie 12 marca 2010 r.

Jeśli nie wiedzą Państwo czy mają obowiązek złożenia w Starostwie PGON proponujemy wykonanie bezpłatnego przeglądu środowiskowego, po którym przedstawimy raport, w którym określimy kompleksowy zakres obowiązków oraz propozycje działań, które należy podjąć by osiągnąć pełną zgodność z przepisami ochrony środowiska. Możliwość bezpłatnego raportu ograniczona jest do terenów GOP oraz jego najbliższego sąsiedztwa. W pozostałych przypadkach koszt negocjowany jest indywidualnie i zawiera wyłącznie koszty dojazdu i ewentualnie noclegu (w przypadku dużych zakładów przegląd może trwać dłużej niż 1 dzień).

Jesteśmy firmą zajmującą się obsługą przedsiębiorstw w zakresie przepisów ochrony środowiska. Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie przepisów ochrony środowiska, dokumentacji, sprawozdań, kompleksowej obsłudze czy naliczaniu opłat środowiskowych.

Zajmujemy się również:
• Przeprowadzaniem przeglądów środowiskowych,
• Prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
• Pomocą w prowadzeniu dokumentacji, zarówno w zakresie bieżącej ewidencji, jak i w przygotowywaniu sprawozdań
• Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz treści np.: pozwolenia na wytwarzanie odpadów zezwoleń na transport, odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, Programów Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, Programów Gospodarki odpadami dla firm budowlanych, sprzątających czy serwisowych.
• Naliczaniem opłat środowiskowych oraz przygotowywanie stosownych sprawozdań,
• Obsługą Stałą – outsourcingiem ekologicznym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy!

Szczegóły oferty

  • Dodano: 2010-08-20
  • Miejsce produkcji: U Klienta
  • Marka: itePROJEKT
  • Warunki płatności: przelew
  • Cena netto: nie podano

Liczba wyświetleń: 919

Kategoria