Szukaj ofertguździk grzegorz

Dodano: 2014-02-15

Kontakt

Liczba wyświetleń: 644

Oferta sprzedaży

kompleksowe usługi dla firm

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz świadome inwestowanie w BHP w firmac... Bezpieczeństwo i higiena pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz świadome inwestowanie w BHP w firmach wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale również na efekty ich pracy, które są podstawowym elementem sukcesu każdej działalności! O jakości usług świadczy coraz większe grono firm, które skorzystały z naszych usług.
Zachęcam do zapoznania się wymogami prawnymi wynikającymi z Kodeksu Pracy!


INFORMACJA- OFERTA SZKOLENIOWA BHP

1. Zgodnie z Art.237^3 Kodeksu Pracy /Dz.U. Nr.24, poz.110 z 1996r./ oraz aktem wykonawczym - Rop. M.Gosp. i Pracy z dn. 27.07.04r. /Dz.U. Nr. 180, poz. 1860/ każdego pracownika obowiązują szkolenia bhp.

2. Rodzaje szkoleń
/ Szkolenie wstępne:
- instruktaż ogólny /przeprowadza Sł. BHP/ lub specjalista ds. bhp z zewnątrz
- instruktaż stanowiskowy / przeprowadza osoba kierująca pracownikiem/lub sam pracodawca
b/ Szkolenie okresowe – należy przeprowadzić:
do 6 m-cy od podjęcia pracy dla pracodawców i osób kierujących
do 12 m-cy od podjęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych
/przeprowadza osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca uprawnienia/


3. Szkolenia okresowe dla poszczególnych grup zawodowych:
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych /nie rzadziej niż raz na 3 lata a dla stanowisk ze szczególnym stopniem zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku/
- dla pracowników zatrudnionych na stamowiskach adm biurowych /nie rzadziej niż raz na 6 lat/

4. Szkolenie WSTĘPNE winno być udokumentowane na obowiązującym dokumencie:
KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO i potwierdzone podpisem pracownika
Szkolenie OKRESOWE winno być udokumentowane na obowiązującym druku ZASWIADCZENIE i potwierdzone podpisami organizatora. Ponadto pracodawca przechowuje programy szkolenia według , których były przeprowadzane szkolenia bhp

5 O częstotliwości prowadzenia szkoleń bhp w przedsiębiorstwie decyduje pracodawca po konsultacji z osobami kierującymi pracownikami (kierownikami) oraz osobą prowadzącą sprawy bhp w przedsiębiorstwiePOZA SZKOLENIAMI BHP OFERUJEMY PAŃSTWU INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SŁUŻBY BHP W FIRMIE TJ:
· Ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy
· Sporządzenie i opiniowanie instrukcji bhp w zależności od potrzeb firmy
· Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
· Opracowacowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, oraz wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
· Opracowanie analizy stanu bhp w przedsiębiorstwie
· Reprezentowanie właściciela firm przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną

Kategoria

Dodajesz więcej ofert w Biznes.iso.pl? Załóż konto za darmo